#ດຮແກ້ມຫອມ

โดย: Admin. [IP: 98.112.144.xxx]
เมื่อ: 2017-06-03 03:09:42
#ດຮແກ້ມຫອມ #ທິມໝໍແກ້ມຫອມ

ໃນໄລຍະ 12 ປີຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການສຶກສາທາງດ້ານ ການບຳບັດແບບທຳມະຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າສຸມໃສ່ການປິ່ນປົວດ້ວຍສະໝູນໄພທໍາມະຊາດ ສໍາລັບໂລກມະເຮັງ. ການສຶກສາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການປິ່ນປົວດ້ວຍ ສະໝູນໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ດີເລີດສໍາລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເລືອກໃນການປິ່ນປົວແບບທໍາມະຊາດ. ອຸດົມການ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເພື່ອຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ວຍກຽດສັກສີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກັບການປິ່ນປົົວດ້ວຍສູດທີ່ດີເລີດໃຫ້ກັບຄົນເຈັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ປີໃນປີ 2016 ນີ້ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດກັບຄືນມາທີ່ປະເທດໄທ ເພື່ອຈະໄດ້ເປີດສູນບໍລິການປິ່ນປົວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນເຈັບທຸກຄົນ ດ້ວຍວິທີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະສົ່ງເສີມວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ໃນແບບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.

#ໝໍແກ້ມຫອມ

Dr.Gamhom Nalanchang Suankaew.

ປະລິນຍາເອກ ,PH.D, NMD., MH,NC,HHP.

Dr.Gamhom Nalanchang Suankaew.

Specialist Natural Cancer Cures& Alternative Treatments.

MH,NC,HHP,NMD,PHD.Holistic Cancer Coach.

Master Herbalist (BCMH)

Kingdom College of Natural Health,USA

Nutrient consultant (NC)

Holistic health practitioner (HHP)

Alternative medical practitioner(AMP)
ชื่อผู้ตอบ: