หมอแก้มหอมโครงการบุญรักษา

โดย: แอดมิน [IP: 180.180.246.xxx]
เมื่อ: 2017-01-30 11:55:48
ดร.แก้มหอม สวนแก้ว (ณ ล้านช้าง)

Dr.Gamhom Nalanchang Suankaew.

เมื่อครั้งเดินทางกลับมาประเทศไทย ครั้งแรกปี 2553 ตามหนังสือแต่งตั้ง รับมอบโครงการสานสัมพันธ์ ไทย ลาว กัมพูชา ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นที่ปรึกษาและทูตวัฒนธรรมพิเศษ ให้คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ

ครั้งที่ 1 สมัยประธานฯ ท่านวิรุฬ เตชะไพบูลย์ และท่านทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รองประธานฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 โดยท่าน สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฯ

ตัวแทนคนไทยในสหรัฐฯรับมอบโครงการ อนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยสู่อเมริกา แคนาดา

จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2553

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม2559 รับมอบการดำเนินการต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน เจ้าของโครงการคลีนิคสงฆ์ รักษาสงฆ์อาพาธ และถวายยาพระสงฆ์ฟรีในอเมริกาและแคนาดา ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน 2016 รวมระยะเวลา 6 ปี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพมหานครฯ ได้รับรางวัลดาวเมฆขลา สาขาผุ้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นคนไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ได้รับเลือกรับรางวัลแพทย์ทางเลือกแพทย์สมุนไพร ระดับProfessional ผุ้เชี่ยวชาญประเทศสหรัฐอเมริกา นครลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

วันที่ 25 กันยายน2559 รางวัลเหมราช รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติ สาขา ผู้นำทางด้านวิชาการและการศึกษาต้นแบบ

ดร.แก้มหอม ณล้านช้าง สวนแก้ว

ประวัติการศึกษา

Dr.Gamhom Nalanchang Suankaew.

Specialist Natural Cancer Cures& Alternative Treatments.

MH,NC,HHP,NMD,PHD.

Holistic Cancer Coach.

Master Herbalist (BCMH)

Kingdom College of Natural Health,USA

Nutrient consultant (NC)

Holistic health practitioner (HHP)

Alternative medical practitioner(AMP)

จากเคสและผลวิจัยการรักษาคนไข้ฟอกไตจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหายเป็นคนแรกของลาว ท่านทศพร งามวงค์ษา ประเทศลาว ได้รับการรับรองปรับเป็น professional member#13415 American Naturopathic Medical Association. Member of National kidney Foundation.

Ph.D ( Doctor of Philosophy )

จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก USA.

(ดุษฎีบัณฑิต)

1. PH.D. in Natural Medicine.

2. PH.D. in Holistic Natural Health & Nutrition.

3. PH.D. in Holistic Natural Health & Healing.

4. PH.D. in Holistic Nutrition.

5. PH.D. in Sports Holistic Nutrition.

2016 ได้รับการรับรองจาก Natural Medical Board ใน อเมริกา ยุโรป

1. American Naturopathic Medical Association #30832

2. American Naturopathic Medical Association Professional Member #13415

3. American Holistic Health Association # 3737

4 .American Holistic Health Association Professional #3735

5. International Practitioners of Holistic Medicine ,UK ##207

6. American Alternative Medical Association

Expert in the health field Board of Examiners # 59623603.

(Post by ทีมแอดมิน Jan 30,2017)

ทางแอดมิน ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และแก้ไขเพื่อความถูกต้องของดร.แก้มหอมครับ

1. ใช้เวลาเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอกทั้งหมด 12 ปี

2. การทำโครงการบุญรักษา

เริ่มครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 5 ธันวาคม 2010

จนถึงปัจจุบันขยายมาทางประเทศไทยและประเทศลาว

ครั้งแรกวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (จิตอาสาเพื่อนมะเร็งยากจน)

3. เคสคนไข้ที่ส่งเข้าสมาคมโรคมะเร็งและสมาคมโรคไตของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลจากสมาคมแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรของสหรัฐ ปี 2016

4. โครงการบุญรักษามะเร็งยากจนฟรี มีค่าครู 1 บาท ค่าทำบุญเจ้ากรรมนายเวร 20 บาท ตลอดการรักษาจนหายหรือสิ้นสุดการรักษา

ต้องสมัครเข้าโครงการผ่านจิตอาสาเท่านั้น

เพื่อพิจารณาเกณฑ์หรือเงื่อนไข เนื่องจากทางอโรคยาต้องจ่ายค่ายา ค่าเครื่องใช้ ค่าข้าว ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่าตรวจเลือดให้คนไข้ทั้งหมดบางรายค่าใช้จ่ายเดือนเกือบ 50,000 บาท

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง

ทีมจิตอาสาโดยตรงที่หมายเลข

088.507.3878 อ.โป๋ง

081.670.1840 เฮียเล็ก

085.666.3636 เฮียเล็ก

062.852.2919

062.898.4491

การที่คนไข้จะหายหรือไม่ แล้วแต่บุญของคนไข้ ทางทีมจิตอาสาทุกแผนก จะช่วยทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินเท่าที่พวกเราจะทำได้ครับ อนุโมทนาสาธุๆ

ชื่อผู้ตอบ: