มารู้จักโรคไต กับค่า BUN

โดย: หมอแก้มหอม ณ ล้านช้าง [IP: 108.38.193.xxx]
เมื่อ: 2016-01-20 20:35:56


ค่าสูงผิดปกติ

•อาจเกิดจากการทำงานของไตผิดปกติ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะไตเสื่อมเฉียบพลัน หรือไตเสื่อมเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

•ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

•จากภาวะช๊อกจากความดันโลหิตต่ำจนเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ

•เกิดจากภาวะขาดน้ำ dehydration หรือการดื่มน้ำน้อยเกินไป

•ได้รับอาหารประเภทโปรตีนสูงมากเกินไป

•เกิดจากการได้รับยาบางชนิด

•เกิดการตกเลือดในทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)

•อาจออกกำลังกายหักโหมเกินไป

•ตับอ่อนอาจหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารบกพร่อง

•ไฟไหม้อย่างรุนแรง

•ท่อปัสสาวะมีการอุดตัน Urinary tract obstruction


ชื่อผู้ตอบ: