ชาชงสมุนไพร ช่วยให้เลิกบุหรี่

รุ่น : ชาชงสมุนไพร ช่วยให้เลิกบุหรี่

ขนาด : 10 ซอง (1ซองเล็ก ขนาด 1 g.)

Product Details

ส่วนประกอบ : หญ้าดอกขาว, โปร่งฟ้า, เปปเปอร์มินท์

วิธีรับประทาน: ชาสมุนไพร 1 ซอง ใส่ลงในน้ำร้อน 1 แก้ว ใช้ช้อนนวดซองให้ตัวยาละลายออกมา ดื่มวันละ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น (ชาชง 1ซอง เติมน้ำร้อนได้ 2 ครั้ง)

$19
จำนวน: