ชาชงสมุนไพร ช่วยให้เลิกดื่มเหล้า

รุ่น : ชาชงสมุนไพร ช่วยให้เลิกดื่มเหล้า

ขนาด : 10 ซอง (1ซองเล็ก ขนาด 1 g.)

Product Details

ส่วนประกอบ : ทองพันชั่ง, หญ้าดอกขาว, น้ำนมราชสีห์ และสมุนไพรอื่นๆ

วิธีรับประทาน: ชาสมุนไพร 1 ซอง ใส่ลงในน้ำร้อน 1 แก้ว ใช้ช้อนนวดซองให้ตัวยาละลายออกมา ดื่มวันละ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น (ชาชง 1ซอง เติมน้ำร้อนได้ 2 ครั้ง)

$19
จำนวน: