Reflexology Foot Massage

รุ่น : Reflexology Foot Massage ครีมนวดเท้า ข้อขา ท่อนขา

ขนาด : 200 g.

Product Details

ใช้นวดเท้า ข้อขา และท่อนขา เพื่อบรรเทา อาการปวดเมื่อยและเคล็ดขัดยอก ช่วยคลายเส้นเอ็นที่แข็งตึงให้สู่สภาวะปกติ ช่วยบำรุงและแก้รอยแตกบนฝ่าเท้า ใช้เป็นครีมบำรุงและคลายเส้นได้ทั้งร่างกาย เช่น ท้ายทอย, ลำแขนและข้อต่างๆ (ยกเว้นบริเวณใบหน้า) ใช้ทากันยุงและแมลงรบกวนได้

วิธีใช้: ทาครีมบริเวณที่ต้องการ แล้วนวดประมาณ 5 นาที  เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

$39
จำนวน: