Golden Saw Palmetto Berries Plus

ยี่ห้อ : Golden Herb Thailand 

รุ่น : Golden Saw Palmetto Berries Plus / สมุนไพรบำรุงสุขภาพต่อมลูกหมาก และปัสสาวะสำหรับท่านชาย

ขนาด : 1,160 mg.

จำนวน : 60 แคปซูล

Product Details

ช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากลง โดยผ่านกลไกดังต่อไปนี้

  • ยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ซึ่งเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนไปเป็น 5-แอลฟา-ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน
  • สกัดกั้นการจับตัวของไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนกับเนื้อเยื้อ
  • ระงับอาการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตลงได้
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกามตายด้าน

 

วิธีรับประทาน

รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ครั้งละ 2-3 แคปซูล

*ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

$69
จำนวน: