Growth Hormone New Zealand Red Deer

รหัส : 

ยี่ห้อ : Golden Herb Thailand

รุ่น : Growth Hormone New Zealand Red Deer โกรทฮอร์โมนเขากวางอ่อน

ขนาด : 60 ml.

Product Details:

- ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

- ซ่อทแซม กู้คืนกล้ามเนื้อจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว

- ช่วยดูแลรักษาให้หัวใจทำงานให้ดีขึ้น

- ช่วยดูแลรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

- ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อ

- ช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

วิธีใช้: สเปรย์ใต้ลิ้น 3-5 ครั้ง อบไว้ 20 วินาที แล้วค่อยกลืน

$150
จำนวน: